JACK 6 LY MONO AKAI PLUG SC-1201B

Liên hệ

JACK 6 LY MONO AKAI PLUG SC-1201B * SoundCrest thương hiệu Jack & Cable thuộc Angle BLue đến từ Mỹ. – SC-1201B mẫu Jack 6ly (1/4″) mono với phần thân làm bằng kim loại cao cấp, cứng cáp và sang trọng. – Chân tiếp xúc gọn gàng, cứng cáp. – SC-1201B được đóng vào túi […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

JACK 6 LY MONO AKAI PLUG SC-1201E

Liên hệ

JACK 6 LY MONO AKAI PLUG SC-1201E * SoundCrest thương hiệu Jack & Cable thuộc Angle BLue đến từ Mỹ. – SC-1201E mẫu Jack 6ly (1/4″) mono với phần thân làm bằng kim loại cao cấp, cứng cáp và sang trọng. – Chân tiếp xúc gọn gàng, cứng cáp. – SC-1201E được đóng vào túi […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

JACK 6 LY MONO SOUNCREST SC-201D

Liên hệ

JACK 6 LY MONO SOUNCREST SC-201D * SoundCrest thương hiệu Jack & Cable thuộc Angle BLue đến từ Mỹ. – SC201D mẫu Jack 6ly (1/4″) mono với phần thân làm bằng kim loại cao cấp, cứng cáp và sang trọng. – Chân tiếp xúc gọn gàng, cứng cáp. – SC201D được đóng vào túi nilong, […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

JACK 6 LY STEREO AKAI SC-1202D

Liên hệ

JACK 6 LY STEREO AKAI SC-1202D* SoundCrest thương hiệu Jack & Cable thuộc Angle BLue đến từ Mỹ. – SC-1202D mẫu Jack 6ly (1/4″) mono với phần thân làm bằng kim loại cao cấp, cứng cáp và sang trọng. – Chân tiếp xúc gọn gàng, cứng cáp. – SC-1202D được đóng vào túi nilong, giúp […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

JACK CANON CÁI SOUNDCREST SC-001A

Liên hệ

Jack tín hiệu âm thanh Canon cái 3P SC-001A (hay còn gọi là jack XLR). Đây là loại jack tín hiệu được dùng để kết nối các thiết bị xử lý trong bộ dàn, bao gồm mixer qua equalizer, compressor,…đến amplifier. Khi muốn truyền tín hiệu cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp ta phải dùng […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

JACK CANON CÁI SOUNDCREST SC-001B

Liên hệ

Jack canon đầu cái Soundcrest SC-001B (hay còn gọi là jack XLR). Đây là loại jack tín hiệu được dùng để nối các thiết bị xử lý trong bộ dàn, bao gồm mixer qua equalizer, compressor,…đến amplifier. Khi muốn truyền tín hiệu cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp ta phải dùng jack canon để kết […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

JACK CANON CÁI SOUNDCREST SC-001L

Liên hệ

Jack canon đầu cái SOUNDCREST SC-001L (hay còn gọi là jack XLR). Đây là loại jack tín hiệu được dùng để nối các thiết bị xử lý trong một  dàn âm thanh chuyên nghiệp , bao gồm mixer qua equalizer, compressor,…đến amplifier. Khi muốn truyền tín hiệu cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp ta […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

JACK CANON CÁI SOUNDCREST SC-013A

Liên hệ

Jack canon đầu cái SOUNDCREST SC-013A (hay còn gọi là jack XLR). Đây là loại jack tín hiệu được dùng để nối các thiết bị xử lý trong bộ dàn, bao gồm mixer qua equalizer, compressor,…đến amplifier. Khi muốn truyền tín hiệu cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp ta phải dùng Jack canon đầu đực […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

JACK CANON CÁI SOUNDCREST SC-013H

Liên hệ

Jack canon đầu cái SOUNDCREST SC-013H (hay còn gọi là jack XLR). Đây là loại jack tín hiệu được dùng để nối các thiết bị xử lý trong bộ dàn, bao gồm mixer qua equalizer, compressor,…đến amplifier. Khi muốn truyền tín hiệu cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp ta phải dùng Jack canon đầu đực […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

JACK CANON ĐỰC SOUNDCREST SC-002A

Liên hệ

Jack Canon đầu đực 3P SC-002A (hay còn gọi là jack XLR). Đây là loại jack tín hiệu được dùng để nối các thiết bị xử lý trong bộ dàn, bao gồm mixer qua equalizer, compressor,…đến amplifier. Khi muốn truyền tín hiệu cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp ta phải dùng jack canon để kết […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

JACK CANON ĐỰC SOUNDCREST SC-002B

Liên hệ

Jack canon đầu đực Soundcrest SC-002B (hay còn gọi là jack XLR). Đây là loại jack tín hiệu được dùng để nối các thiết bị xử lý trong bộ dàn âm thanh chuyên nghiệp , bao gồm mixer qua equalizer, compressor,…đến amplifier. Khi muốn truyền tín hiệu cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp ta phải […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

JACK CANON ĐỰC SOUNDCREST SC-002L

Liên hệ

Jack canon đầu đực SOUNDCREST SC-002L  là loại jack tín hiệu được dùng để nối các thiết bị xử lý trong một  dàn âm thanh chuyên nghiệp , bao gồm mixer qua equalizer, compressor,…đến amplifier. Khi bạn muốn truyền tín hiệu cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp ta phải dùng Jack canon đầu đực […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

JACK CANON ĐỰC SOUNDCREST SC-014A

Liên hệ

Jack canon đầu đực SOUNDCREST SC-014A (hay còn gọi là jack XLR). Đây là loại jack tín hiệu được dùng để nối các thiết bị xử lý trong một  dàn âm thanh chuyên nghiệp , bao gồm mixer qua equalizer, compressor,…đến amplifier. Khi muốn truyền tín hiệu cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp ta […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

JACK CANON ĐỰC SOUNDCREST SC-014H

Liên hệ

Jack canon đầu đực SOUNDCREST SC-014H (hay còn gọi là jack XLR). Đây là loại jack tín hiệu được dùng để nối các thiết bị xử lý trong một  dàn âm thanh chuyên nghiệp , bao gồm mixer qua equalizer, compressor,…đến amplifier. Khi muốn truyền tín hiệu cho hệ thống âm thanh chuyên nghiệp ta […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

JACK LOA CANON SOUNDCREST SC-121B

Liên hệ

JACK LOA CANON SOUNDCREST SC-121B  Jack canon này được ứng dụng và sử dụng trong nhiều trường hợp của hệ thống âm thanh. Chính vì thế mà sản phẩm được nhiều khách hàng audio đánh giá cao, bởi chất lượng rất ổn định, và đa tính năng là giải pháp tin cậy của khách hàng […]

Xem ngay Bảo hành : Liên hệ

Liên hệ ngay: 093.655.8186 để được giá tốt nhất.

Cam kết giá tốt nhất thị trường

Nhập khẩu và phân phối chính thức của hãng tại Việt Nam. 

Hàng hóa đầy đủ chứng từ nhập khẩu

084 969 2288